Sessies

11 sessies met cases van onder andere RIVM, VUmc, Obvion, Ministerie OCW, Aegon en Gemeente Rotterdam. Van succesvol veranderen tot anders werken en flex werken. Leer vanuit de praktijk en maak HNW in uw organisatie succesvol.

Daniël Maats
Sjoerd van der Velden
Workshop
11:30 - 12:30
13:30 - 14:30

Nooit meer terug naar een klassiek kantoor

In februari 2013 betrok Provincie Noord-Holland het meest duurzaam verbouwde kantoorpand van Nederland aan het Houtplein in Haarlem. De inrichting van het pand (circa 1.000 werkplekken voor zo'n 1.400 medewerkers, zowel intern als extern) is gebaseerd op tijd- en plaatsonafhankelijk werken, met als kenmerken: meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor medewerkers, flexibele en activiteitengerelateerde werkplekken, flexibele werktijden en een nieuwe IT-omgeving en online communicatiemogelijkheden. De Provincie heeft bij de overgang naar het nieuwe werkconcept gekozen voor een integrale aanpak onder de naam ‘Expeditie Houtplein’.

In deze workshop gaan drie experts van de provincie in op de ‘expeditie’: welke paden zijn bewandeld? Wat heeft de expeditie tot een succes gemaakt? En als de expeditie haar doel heeft bereikt, hoe houd je de doelen van de expeditie in leven en hoe zorg je ervoor dat de medewerkers inderdaad nooit meer terug willen naar een klassiek kantoor?

Rob Tresoor

Rob Tresoor is Sectormanager Facilitaire Dienstverlening bij Provincie Noord-Holland.

Yvon Olof

Yvon Olof is Teamsenior Facilitaire Dienstverlening bij Provincie Noord-Holland.

Workshop
11:30 - 12:30 [VOLGEBOEKT]
13:30 - 14:30 [VOLGEBOEKT]

Anders werken gaat niet vanzelf

Case: gemeente Rotterdam

Vanaf 2014 heeft gemeente Rotterdam een omvangrijk herhuisvestingstraject doorlopen, waarbij het aantal panden is teruggebracht van 29 naar 4 en waarbij zo'n 8000 medewerkers waren betrokken. De nieuwe werkomgeving is volledig gericht op ontmoeten en plaats- en tijdonafhankelijk werken. De overgang, van vaste werkplekken en een eigen bureau naar een kantooromgeving met activiteitgerelateerde werkplekken (met een clean desk-policy, met het digitaal delen van informatie, met het sturen op resultaat in plaats van op aanwezigheid) was een flinke uitdaging. Immers, een nieuwe flexwerkomgeving betekent niet dat medewerkers direct anders gaan werken. Daarvoor waren intensieve communicatie en verschillende interventies nodig.

Een interactieve workshop over alles wat de gemeente heeft gedaan om het herhuisvestingstraject en de enorme cultuurverandering in goede banen te leiden en een overzicht van de belangrijkste do’s en don’ts in een dergelijk grootschalig veranderingstraject.

Arjen Baan

Arjen Baan is programmamanager concernhuisvesting bij gemeente Rotterdam.

Marko Stupar

Marko Stupar is afdelingsmanager Bestuurs- en concernondersteuning bij gemeente Rotterdam.

Odette de Koning

Odette de Koning is projectleider HNW010 bij gemeente Rotterdam.

Workshop
11:30 - 12:30
13:30 - 14:30

Van Het Nieuwe Werken naar ‘Ons Nieuwe Werken’: niet uitrollen maar uitnodigen

Case: Obvion

In 2016 is Obvion ( verstrekker van hypotheken, 500 medewerkers) op alle vlakken in beweging geweest. De organisatiestructuur en manier van (samen)werken zijn aangepast en de werkomgeving is vernieuwd. Het team Werkstijl is binnen het programma ‘Ons Nieuwe Werken’ verantwoordelijk voor het begeleiden van de verandering naar een nieuwe werkstijl, passend bij de nieuwe organisatie en de nieuwe fysieke en digitale werkomgeving.

De aanpak is organisch ontwikkeld en bijgesteld, steeds rekening houdend met waar de organisatie voor staat en door initiatieven te nemen of te stimuleren die daarbij passen. Kenmerkend voor de aanpak is dat in de ‘oude’ werkomgeving meerdere experimenten zijn uitgevoerd om de gewenste nieuwe werkstijl al tot leven brengen.

 • Wat wilde Obvion bereiken met de nieuwe manier van werken?
 • Wat was de aanpak en hoe is die ontwikkeld?
 • Wat is de Obvion manier van werken?
 • En op welke manier worden de medewerkers begeleid in deze verandering?

Anja Claessen

Anja Claessen isHR-adviseur bij Obvion.

Marieke Keij

Marieke Keij is Projectleider Werkstijl in het programma ‘Ons Nieuwe Werken’

Workshop
11:30 - 12:30
13:30 - 14:30

Investeren in de werkomgeving, wat levert dat nu écht op?

Inhoud van het werk, sociale cohesie, ondersteuning door het management. Het zijn enkele factoren die de productiviteit van de kenniswerker kunnen beïnvloeden, zo blijkt uit onderzoek. Maar hoe zit het met de huisvesting en de werkomgeving, doen die eigenlijk wel ter zake? Is er een harde relatie te leggen tussen investeringen in bijvoorbeeld het kantoorinterieur, verbouwingen, gevelaanpassingen, losse inrichtingselementen en ICT-middelen en het effect daarvan op zaken als medewerkersbetrokkenheid, productiviteit, organisatie-imago en creativiteit van medewerkers?

Het Center for People and Buildings doet in het programma ‘Smart Business Cases’ onderzoek naar die belangrijke vraag. Als het gaat om twee actuele doelstellingen van werkgevers, te weten ‘Efficiënt werken’ en ‘Aantrekkelijk werkgeverschap’ zijn de onderzoekers steeds beter in staat om de kosten en baten te bepalen. Dat is in de praktijk niet altijd een even eenduidige relatie, immers er zijn in dit model veel knoppen waaraan gedraaid kan worden.

In deze workshop staan de uitkomsten van diverse casestudies (onder meer bij overheidskantoren) centraal. De workshop biedt inzicht in de huidige stand van zaken op onderzoeksgebied met al centrale vraag: wat is op dit moment wel en (nog) niet bekend over de relatie tussen investeringen in de kantoor- en werkomgeving en de opbrengsten daarvan?

 

Wim Pullen

Wim Pullen is directeur Center for People and Buildings, kenniscentrum gericht op de relatie tussen mens, werk en werkomgeving.

Workshop
11:30 - 12:30
15:00 - 16:00

Lean en HNW

Met ervaringen van o.a. gemeente Krimpen aan den IJssel en RIVM.

Om de uitdagingen van de steeds sneller veranderende wereld aan te kunnen, stappen steeds meer organisaties stappen over op (een vorm van) Het Nieuwe Werken. Maar de implementatie van HNW gaat niet zomaar. Het gaat écht om diepgaande verandering en het heeft grote consequenties. En hiermee is de link met Lean snel gemaakt. Want in de praktijk blijkt dat Lean (met een focus op gestandaardiseerde en geoptimaliseerde processen en handelingen) en HNW (met een focus op anders samenwerken, anders aansturen, meer eigen verantwoordelijkheid voor medewerkers) elkaar heel goed kunnen versterken.

Lean in combinatie met HNW is een vrij nieuw fenomeen. Het gaat er om dat medewerkers in hun kracht komen en dat er op resultaten gestuurd wordt. Locatie en tijd zijn minder relevant zolang de gewenste resultaten gerealiseerd worden. En dan gaat het dus niet enkel om laptops, tablets, of een iets te krap kantoor, maar vooral om veel vertrouwen geven.

Een workshop over de kracht van de combinatie Lean en HNW. Op welke manier kunnen beide benaderingen van werken en organiseren elkaar versterken, waar zitten de eventuele spanningsvelden en wat zijn de ‘lessons learned’ als u Lean en HNW in een organisatie tegelijk wilt doorvoeren?

Simone Leenders

Simone is partner bij WorkWire en Workplace Consultant. Ze creëert samen met haar opdrachtgevers intelligente oplossingen waardoor de werkomgeving bij kan dragen aan de strategische organisatiedoelstellingen. Onderwerpen als cultuur en identiteit spelen hierbij voor haar een hoofdrol. Een werkomgeving is voor Simone niet compleet als deze niet bijdraagt aan het in haar kracht zetten van zowel medewerker als organisatie.

Suzanne Meinen

Suzanne Meinen is partner bij Lean Six Sigma Groep.

Workshop
11:30 - 12:30
15:00 - 16:00

HNW in VUmc: dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om?

Case: VUmc

We zijn in 2012 begonnen met een pilot HNW in VU medisch centrum (VUmc). Nu wordt HNW steeds verder ingevoerd bij stafdiensten, medici en laboratoria. Dit vraagt maatwerk van de begeleiders, elke groep heeft andere behoeftes binnen de gestelde kaders.

 • Wat houdt Het Nieuwe Werken bij VUmc in?
 • Wat zijn de gestelde kaders en is er ruimte voor maatwerk?
 • Wat zijn de succes- en faalfactoren?
 • Op welke manier zijn medewerkers en managers hierop voorbereid?
 • Wat zijn de ervaringen van de medewerkers na ruim een jaar HNW in VUmc?

Deze en andere vragen komen aan bod tijdens een interactieve sessie geleid door drie sprekers met ervaringen zowel uit de projectfase, als uit de periode na de ingebruikname.

Angela van ’t Slot

Angela van ’t Slot is Unithoofd huisvestingservices VUmc, Facilitair Bedrijf.

Christine Hoebe

Christine Hoebe is veranderadviseur TOPwerk flexibel werken in VUmc.

Sander Peet

Sander Peet is programmamanager TOPwerk flexibel werken in VUmc.

Workshop
11:30 - 12:30
15:00 - 16:00 [VOLGEBOEKT]

Succesvol veranderen met een nieuwe manier van werken

Huisvesting helpt. Als u het goed aanpakt.

Aegon is voortdurend in verandering, op weg een echt klantbedrijf te worden. Herhuisvesting voor de locatie Leeuwarden van circa 1.200 medewerkers is een van de trajecten waarmee het bedrijf zich verder ontwikkelt.

De introductie van een nieuw werkconcept wordt al snel het focuspunt van de verandering. Dat alleen is echter niet voldoende om mindsets en gedragspatronen te veranderen. Sterker nog: het risico bestaat dat de noodzaak voor deze verandering wegvalt als het nieuwe werkconcept eenmaal staat. Maar als u het goed aanpakt, kan een herhuisvesting wel degelijk het momentum van de verandering versterken.

In de workshop komt het complete veranderingstraject aan de orde en is er aandacht voor onder meer de volgende vragen:

 • Hoe stuurt u op samenhang tussen herhuisvesting en andere verandertrajecten?
 • Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten daarbij? En hoe organiseert u dat?
 • Hoe kunt u teams en lijnmanagers helpen om los te komen van vastgeroeste gedragspatronen?
 • Hoe zet u teams en lijnmanagers aan tot daadwerkelijke verandering en welke instrumenten kunt u daarbij het beste gebruiken?

Auke van der Sluis

Auke van der Sluis is HR Business Partner bij Aegon Nederland

Menco van der Weerd

Menco van der Weerd is Head of Change bij Aegon Nederland

Pieter van der Laan

Pieter van der Laan is partner bij YNNO.

Vincent Cornelissen

Vincent Cornelissen is adviseur bij YNNO.

Workshop
13:30 - 14:30 [VOLGEBOEKT]
15:00 - 16:00

Vrijheid en verantwoordelijkheid zonder hiërarchie en controle

Case: ‘Semler’ bij Bruggink & Van der Velden Advocaten Belastingadviseurs

Bruggink & Van der Velden Advocaten Belastingadviseurs (BvdV) gelooft in de kracht van anders organiseren. Het is in 2016 alweer 10 jaar geleden dat Harm Bruggink en Sjoerd van der Velden samen een nieuw advocatenkantoor in Utrecht startten. Zij wilden het rigoureus anders doen en kozen de beginselen van de Brazilaan Ricardo Semler als uitgangspunt. Dat vormde de basis voor een advocatenkantoor waar werkelijk alles anders gaat dan in de branche gebruikelijk is. Geen stoffige mannen en stramme hiërarchie, maar vrijheid, verantwoordelijkheid en vakmanschap voor allen die bij BvdV werken.

Bij BvdV is iedereen ondernemer en dat betekent dat iedereen de vrijheid krijgt om zijn praktijk, maar ook zichzelf te ontwikkelen. Over belangrijke beslissingen wordt in groot overleg democratisch besloten en iedereen kan aandeelhouder worden. Daarnaast werkt iedereen 4 dagen per week met een onbeperkt aantal vakantiedagen en geldt een urenmaximum. BvdV werd in 2014 Slimste Bedrijf van het jaar en mag zich sinds 2015 'B Corp' noemen vanwege haar sociale duurzaamheid.

Door haar andere manier van organiseren weet BvdV al jarenlang succes te behalen. Met inmiddels 25 advocaten/belastingadviseurs behoort zij tot de grotere advocatenkantoren in de regio, maar zij blijft een 'vreemde eend in de bijt'. Tijdens de presentatie lichten de sprekers toe hoe dat in de praktijk werkt, waar zij tegenaan lopen en hoe zij de toekomst zien.

Daniël Maats

Daniël Maats

Daniël Maats is arbeidsrecht advocaat bij Bruggink & Van der Velden Advocaten Belastingadviseur.

Sjoerd van der Velden

Sjoerd van der Velden

Sjoerd van der Velden is oprichter van en advocaat bij Bruggink & Van der Velden Advocaten Belastingadviseurs.

Workshop
13:30 - 14:30
15:00 - 16:00 [VOLGEBOEKT]

Flow zet organisaties in beweging

Met voorbeelden van o.a. de Efteling, Nationale Nederlanden en Blauw Research.

Enthousiasme en bevlogenheid van medewerkers zorgt voor enthousiaste en loyale klanten. Dit fenomeen staat bekend als Flow. Flow geeft een impuls aan business- en organisatiedoelstellingen. Om in de markt onderscheidend te zijn en te blijven, staan organisaties en in het bijzonder Human Resources, voor de uitdaging bevlogenheid te faciliteren, realiseren en monitoren.

Een traditioneel medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is veelal statisch, groot, te weinig actueel en heeft daardoor niet veel impact. Met Flow maakt u de overstap naar een nieuwe, krachtige aanpak die niet alleen de bevlogenheid van medewerkers in kaart brengt, maar waarmee de interactie binnen de organisatie gestimuleerd wordt, zodat u gericht, met elkaar werkt aan Flow.

Een interactieve sessie waarin visie, ervaringen (cases), de succesfactoren, maar zeker ook de valkuilen van de Flow-aanpak worden gedeeld.

Els Molenaar

Els Molenaar is Directeur Blauw Research.

Gaby Remmers

Gaby Remmers is Expert Customer Experience, Blauw Research.

Workshop
13:30 - 14:30
15:00 - 16:00

Hoe overleef ik ….. een werkplekfactor van 70%

Case Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Begin 2017 gaat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verhuizen naar de Rijnstraat 8, het hart van het politieke centrum in Den Haag. Dit is echter veel meer dan een verhuizing. Het betekent ook de overgang naar een andere manier van werken die wordt gekenmerkt door:

 1. samenwerken vanuit de keten
 2. opgavegestuurd werken
 3. flexibeler en activiteitgericht werken.

Dit vraagt veel van organisaties en haar medewerkers. De ambitieuze werkplekfactor van 70% brengt in dit project de nodige dynamiek en uitdagingen met zich mee, waaronder veel aandacht voor de huisvestingsaspecten (bricks).

 • Hoe zorgt u nu toch voor de juiste aandacht op ander belangrijke aspecten als slim gebruik van de beschikbare digitale middelen en het bijbehorende gedrag?
 • Hoe koppel je IT en gedrag aan elkaar?
 • Hoe zorg je voor de integratie van Bricks, Bytes en Behaviour?

Een belangrijke succesfactor in dit programma is de betrokkenheid van en samenwerking met de interne HR-adviseurs. In deze workshop worden de best practices gedeeld en gaat u aan de slag met een aantal werkvormen om te kunnen ervaren hoe gewerkt kan worden aan integratie en focus op de zachte aspecten.

Marjan Heitman

Marjan Heitman is plv directeur HRM bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Robin Hartlieb

Robin Hartlieb is adviseur bij work21 en verantwoordelijk voor het adviseren, trainen, coachen en realiseren van programma’s gericht op 5 thema’s: adoptie van nieuwe technologie, slim werken & organiseren, vitale teams, leiderschap en adaptieve organisaties.

Workshop
13:30 - 14:30
15:00 - 16:00 [VOLGEBOEKT]

Waarom HNW niet slaagt zonder vertrouwen

Uit onderzoek blijkt dat 70% van de ondervraagden aangeeft dat vertrouwen de voornaamste voorwaarde is voor het slagen van Het Nieuwe Werken. Een geslaagde invoering van HNW draait om een verandering van de organisatie, in cultuur en in gedrag. Het wordt een succes als u het implementeert op een manier die vertrouwen bouwt. Dit doet u door bewust na te denken over technologie, werkomgeving en mensen. De focus op de mensen is de meest onderschatte stap in het proces naar HNW. Naast aandacht voor de randvoorwaarden en de cultuur is het belangrijk om na te denken over wat voor gedrag u wilt zien en laten zien als u overgaat op HNW.

HNW is geen mode-item. Het is een nieuwe manier van werken die vrijheid, creativiteit, ondernemerschap en zelfstandigheid stimuleert. Dit kan alleen succesvol zijn als u een duidelijk visie heeft over HNW en er daarbij voor zorgt, voordat u overgaat, dat u de juiste technologie in huis hebt. De stap daarna, om het echt een succes te maken, is een verandering in gedrag en leiderschap. In de workshop gaan wij in op hoe u dagelijks in uw beleid en in uw gedrag kunt bouwen aan vertrouwen, zodat ook HNW een succes wordt.

Bastiaan Konijnenbelt

Bastiaan Konijnenbelt is sinds 2014 consultant bij Great Place to Work®. Het is zijn passie om mensen en organisaties te helpen ontwikkelen en hiermee een bijdrage te leveren aan een betere samenleving. Dit doet hij door zijn enthousiasme -in combinatie met- zijn sterk analytisch vermogen.

Het Congres is interessant voor:

 • Algemeen Management
 • Management Ondersteuning
 • Inkopers
 • Facility Management
 • Arbo & Veiligheid
 • Ondernemingsraden
 • Personeel & Organisatie
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.